25.10.2015 19:44

Nabídka: kompenzační cvičení pro závodní hráče našeho klubu (děti a mládež)

Kompenzační cvičení pro závodní hráče našeho klubu (děti a mládež)

Od listopadu budou mít Vaše děti možnost využít preventivního a kompenzačního cvičení, které bude probíhat každé pondělí v tělocvičně FTK Neředín od 18 do 19h a druhá skupinka od 19 do 20h a to pod vedením fyzioterapeutek.

Individuálně proběhnou vstupní kineziologické rozbory každého dítěte, kde se odhalí případné svalové dysbalance, vyšetření zkrácených a oslabených svalových skupin, testy stability a rovnováhy, vyšetření na balančních plošinách Balance master a změření povrchového EMG (neinvazivní metoda, při níž se přiloží elektrody na tělo a změří se rychlost aktivace svalů).

Na základě těchto vyšetření bude navržena odpovídající terapie, která bude zahrnovat protahovací a uvolňovací cviky, stabilizační a rovnovážný senzomotorický výcvik, nácvik správných pohybových stereotypů a celkově kompenzační cviky proti jednostrannému přetížení v tenise.

Pro vstupní a výstupní vyšetření bude potřeba podepsat souhlas rodičů o zpracování dat, jelikož naměřené hodnoty a výsledky měření i terapie budou použity pro výzkum v rámci diplomové práce.

 

Přihlášky či dotazy posílejte na kontaktní e-maily:

AdelaBaluskova@seznam.cz

subrtovadominika@seznam.cz

—————

Zpět


Kontakt

TK Milo Olomouc

Na střelnici 37
779 00 Olomouc


Nafukovací hala v areále 1:
772 721 581
(rezervace)

Správce v areálu I:
772 721 580

Správce v areálu II:
772 721 581

Badminton:
728 071 720

Telefon na účetní:
776 679 095