Výuka tenisu

 

Tenisová školička

Máte-li zájem přihlásit Vaše dítě do tenisové školičky našeho klubu, obraťte se kdykoli na šéftrenérku klubu Simonu Rýdel (tel. 777 084 201).

 

Do tenisové školičky jsou v našem klubu řazeny zpravidla děti ve věku minitenisu (6-7 let) a děti mladší. Trénovat v rámci tenisové školičky však může začít i dítě starší sedmi let v případě, že není uvedeno na soupisce družstev v rámci soutěží ČTS (nehraje zatím závodně).

 

Podmínky trénování v rámci tenisové školičky

(pro obd. letní sezóny)[1]

 

Cena jedné tréninkové jednotky s trenérem (60min) je:

Počet hráčů na dvorci:

Cena za 1 osobu:

1

500,-Kč

2

275,-Kč

3

200,-Kč

4

150,-Kč

 

Úhrada za individuální tréninky probíhá následně vždy po 1 měsíci v rámci smluveného období, tj. a) začátek sezóny – konec června, b) začátek září – konec sezóny.

Neúčast hráče na individuálním tréninku musí být omluvena u příslušného trenéra (osobně či telefonicky) nejpozději do 9:00 v den, v němž se tréninková hodina koná. Pokud k řádné omluvě nedojde, hráči bude zaúčtována tréninková hodina v plné výši.

Úhrada za skupinové tréninky (ve dvou či více hráčích na dvorci) probíhá úhrada před smluveným obdobím: a) začátek sezóny – konec června, b) začátek září – konec sezóny.

V případě neúčasti hráče na skupinovém tréninku se částka za promeškanou tréninkovou hodinu nevrací. Pokud bude neúčast ohlášena u příslušného trenéra (osobně či telefonicky) nejpozději 24 hodin před zahájením tréninkové hodiny, trenér se pokusí nalézt možnost náhrady, náhradní tréninkové hodiny však klub negarantuje. Nedojde-li k řádné omluvě, hráči bude zaúčtován podíl na tréninkové hodině v plné výši. Pouze v případě, že se hráč nebude moci z nepředpokládaných důvodů (nemoc apod.) účastnit smluveného tréninku 14 dní a déle, bude způsob náhrady řešen individuálně (např. formou náhradních hodin či vrácením příslušné částky).

V případě nemožnosti konání tréninku z důvodu špatného počasí či nepřítomnosti trenéra bude tréninková hodina nahrazena nebo příslušná částka hráči vrácena.

● Veškeré platby za trénování budou hrazeny klubu (nikoli trenérům), a to:

            1) bankovním převodem 35-7157740287/0100 (preferovaná možnost)

            2) hotově účetní klubu ing. Romaně Koutné (tel. 776 679 095)

            (Termíny plateb budou stanoveny po dohodě s účetní klubu.)

● Organizací tenisové školičky je klubem pověřena Simona Rýdel.[1] Platí od září 2017.

 

 

Naše úspěšná žádost v rámci programu MiNiGRANTY VEOLIA 2016

Díky Martině Řehákové jsme mohli podat žádost na projekt "Zelené sportoviště rukama dětí" v rámci programu MiNiGRANTY VEOLIA 2016. Náš projekt uspěl, získaných 19 tis. korun jsme investovali do osázení okolí nově zrekonstruovaných tenisových dvorců určených pro tréninkové aktivity dětí a dorostu novou zelení. Do akce se zapojilo několik desítek dětí a jejich rodičů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nový nábor do tenisové školičky!

 

Od roku 2013 se náš klub věnuje organizované práci s dětmi. Klubová tenisová školička čítá každoročně okolo 50 dětí. Dětem se věnují výhradně trenéři s licencí Českého tenisového svazu.

 

Amatérský tenis:

Chcete-li se učit hrát tenis a nemáte ambice stát se závodním hráčem, je možno oslovit některého z trenérů, kteří se v našem areálu věnují amatérským hráčům. Výuka těchto trenérů je soukromá a není organizována klubem.

 


Kontakt

TK Milo Olomouc

Na střelnici 37
779 00 Olomouc


Nafukovací hala v areále 1:
772 721 581
(rezervace)

Správce v areálu I:
772 721 580

Správce v areálu II:
772 721 581

Badminton:
728 071 720

Telefon na účetní:
776 679 095