Závodní tenis

 

V našem klubu se v současné době učí základům tenisu či pravidelně trénuje přes 170 dětí a mládeže ve věku 4-18 let.

 

Organizace závodního tenisu - kontakty:

Simona Rýdel, šéftrenérka klubu (tel. 777 084 201; mail: simona.rydel@tkmilo.cz)

(kompetence: koncepce a organizace tréninků závodních hráčů, tvorba tréninkových plánů, platby za trénování, pořádání kempů)

 

Ing. Otakar Spáčil (tel. 739 685 096; mail: otakar.spacil@tkmilo.cz)

(kompetence: soupisky družstev v rámci soutěží SmTS, přestupy a hostování závodních hráčů, zastupování klubu v rámci ČTS)

 

Filip Nerušil (tel. 608 508 366; mail: filip.nerušil@tkmilo.cz).

(kompetence: organizace turnajů v rámci ČTS)

 

***

V roce 2022 reprezentovalo náš klub v soutěžích družstev pořádaných Severomoravským tenisovým svazem 15 družstev (1 v kategorii minitenisu, 1 v kategorii babytenisu, 2 v kat. mladšího žactva, 3 v kat. staršího žactva, 5 v kat. dorostu a 3 v kat. dospělých).

 

Nejlépe umístění hráči našeho klubu v mládežnických kategoriích na žebříčku ČTS v r. 2022:

 

 

 

Nejlepší mladší žákyně:    Barbora Smékalová (KŽ 2. / CŽ 10.)

Nejlepší mladší žák:    Vítek Pajer (KŽ 14. / CŽ 71.)

Nejlepší starší žákyně:   Sára Hartingerová (KŽ 8. / CŽ 58.)

Nejlepší starší žák:    Kryštof Vymazal (KŽ 1. / CŽ 13.)

Nejlepší dorostenka:    Eliška Ticháčková (KŽ 8. / CŽ 56.)

Nejlepší dorostenec:    Kryštof Vymazal (KŽ 29. / CŽ 162.)

 

______________________

 

Umístění družstev TK MILO OLOMOUC v soutěžích družstev pořádaných SmTS v roce 2022:

 

 
 

*** kategorie minitenis ***

TK Milo Olomouc - 6. místo v Memoriálu Zdeňka Kocmana (27. 8., Přerov)

 

*** kategorie babytenis ***

TK Milo Olomouc "A" -  5. místo v MONETA - Oblastní přebor sk. A (nejvyšší soutěž)

 

***kategorie mladší žactvo***

TK Milo Olomouc "A" - 3. místo v Oblastní přebor skupina A               

TK Milo Olomouc "B" - 5. místo v Oblastní soutěž 1.třída skupina D

 

***kategorie starší žactvo***

TK Milo Olomouc "A" - 4. místo v KADET TOUR –  O  Pohár prezidenta ČTS (nejvyšší soutěž)

TK Milo Olomouc "B" - 3. místo v Oblastním přeboru sk. B

TK Milo Olomouc „C"  - 6. místo v Oblastním soutěži I. tř., sk. D

 

***kategorie dorost***

TK Milo Olomouc "A" - 1. místo v LIZE JUNIOR TOUR – Postup do nejvyšší soutěže

TK Milo Olomouc "B" - 2. místo v Oblastní přebor skupina B

TK Milo Olomouc "C" - 2. místo v Oblastním soutěži sk. D

TK Milo Olomouc "E" - 6. místo v Oblastním soutěži sk. D

TK Milo Olomouc "D" - 7. místo v Oblastním soutěži sk. D

 

***kategorie dospělí***

TK Milo Olomouc "A"- 3. místo v Oblastním přeboru sk. B

TK Milo Olomouc "B"- 3. místo v Oblastním soutěži sk. C

TK Milo Olomouc "C"- 7. místo v Oblastním soutěži sk. C

 

______________________

 

 

 

Podmínky trénování závodních hráčů od věkové kategorie babytenis po dorost 2021

 

Závodní hráči TK Milo Olomouc mohou využít pevného tréninkového plánu klubu, který bude trvale rezervovaný v klubovém rezervačním systému.

Do pevného tréninkového plánu mohou být zařazeni pouze hráči, kteří jsou registrovaní u ČTS za TK Milo Olomouc nebo jsou uvedeni jako „hostující hráči“ na soupiskách družstev TK Milo Olomouc pro příslušný rok.

Tréninkový plán (tj. počet a rozvrh tréninkových jednotek, forma tréninku) bude stanoven po dohodě s hráčem/rodiči hráče, individuálním trenérem hráče a osobou pověřenou organizací tréninkového plánu, kterým je t.č. sportovní manažer klubu Jan Perůtka.

(Individuálního trenéra si hráč/rodiče hráče volí po dohodě se sportovním manažerem klubu.)

Za pevnou rezervaci a pronájem kurtu za tréninkovou jednotku uvedenou v pevném tréninkovém plánu závodní hráči neplatí poplatky, jsou-li členové TK Milo Olomouc (mají uhrazeny členské poplatky na daný rok).

 

Cena jedné tréninkové jednotky s trenérem (60min) je:

Počet hráčů na dvorci:

Člen klubu (uhrazený roční členský poplatek)

Nečlen klubu

1

400,-Kč

550,-Kč

2

250,- Kč/1 os.

350,-Kč/1 os.

3

200,-Kč/1 os.

250,-Kč/1 os.

4

150,- Kč/1 os.

200,-Kč/1 os.

Úhrada za individuální tréninky probíhá následně vždy po 1 měsíci v rámci smluveného období, tj. a) začátek sezóny – konec června, b) začátek září – konec sezóny.

Neúčast hráče na individuálním tréninku musí být omluvena u příslušného trenéra (osobně či telefonicky) nejpozději do 9:00 v den, v němž se tréninková hodina koná. Pokud k řádné omluvě nedojde, hráči bude zaúčtována tréninková hodina v plné výši.

Úhrada za skupinové tréninky (ve dvou či více hráčích na dvorci) probíhá před smluveným obdobím: a) začátek sezóny – konec června, b) začátek září – konec sezóny, a to nejpozději vždy do sedmi dní po zahájení tréninkového období.

V případě neúčasti hráče na skupinovém tréninku se částka za promeškanou tréninkovou hodinu nevrací. Pouze v případě, že se hráč nebude moci z nepředpokládaných důvodů (nemoc apod.) účastnit smluveného tréninku 14 dní a déle, bude způsob náhrady řešen individuálně (např. formou náhradních hodin či vrácením příslušné částky).

V případě nemožnosti konání tréninku z důvodu špatného počasí či nepřítomnosti trenéra bude tréninková hodina nahrazena nebo příslušná částka hráči vrácena.

● Veškeré platby za trénování budou hrazeny klubu (nikoli trenérům), a to:

            1) bankovním převodem 35-7157740287/0100 (preferovaná možnost)

            2) hotově účetní klubu ing. Romaně Koutné (tel. 776 679 095)

            (Termíny plateb budou stanoveny po dohodě s účetní klubu.)

 

● Závodní hráč, který je členem klubu, má k dispozici 12 volných hodin týdně pro rezervace kurtu jako každý člen TK MILO:

po–pá (8–16h):        5 hracích jednotek
po–pá (16–20h):      3 hrací jednotky
so–ne:                        4 hrací jednotky

Rezervace probíhá standardně přes klubový rezervační systém. Jako členové klubu navíc mohou závodní hráči hrát na dvorci kdykoli, není-li dvorec obsazen rezervací.

● Talentovaným hráčům, kteří se ve věkových kategorií od mladšího žactva po dorost umístí na žebříčku do 35. místa v ročníku ve své či nejbližší věkově starší kategorii, bude klubem nabídnuta finanční podpora pro trénování prostřednictvím TTCM.

 

● Organizací tréninkového plánu závodních hráčů a organizaci tenisové školičky je klubem pověřena Simona Rýdel.

 [1] Platí od září 2017.

 

 

Umístění družstev TK MILO OLOMOUC v soutěžích družstev pořádaných SmTS v roce 2021:

 

 

*** kategorie minitenis ***
TK Milo Olomouc - 5. místo v Memoriálu Zdeňka Kocmana (28. 8., Přerov)
 
*** kategorie babytenis ***
TK Milo Olomouc "A" -  2. místo v MONETA - Oblastní přebor sk. A (nejvyšší soutěž)
4. místo v Memoriálu Zdeňka Kocmana (28. 8., Přerov)
TK Milo Olomouc "B" -  5. místo v Oblastní soutěži 1. tř.sk. D
 
***kategorie mladší žactvo***
TK Milo Olomouc "A" - 6. místo v v MONETA - O putovní pohár prezidenta ČTS (nejvyšší soutěž)
TK Milo Olomouc "B" - 8. místo v Oblastním přeboru sk. B (sestup do nižší soutěže)
 
***kategorie starší žactvo***
TK Milo Olomouc "A" - 6. místo v KADET TOUR –  O  Pohár prezidenta ČTS (nejvyšší soutěž)
TK Milo Olomouc "B" - 3. místo v Oblastním přeboru sk. B
TK Milo Olomouc „C"  - 4. místo v Oblastním soutěži I. tř., sk. D
TK Milo Olomouc „D"  - 6. místo v Oblastním soutěži I. tř., sk. D
 
***kategorie dorost***
TK Milo Olomouc "A" - 3. místo v LIZE JUNIOR TOUR
TK Milo Olomouc "B" - 1. místo v Oblastním soutěži sk. D (postup do vyšší soutěže)
TK Milo Olomouc "C" - 6. místo v Oblastním soutěži sk. D
TK Milo Olomouc "D" - 4. místo v Oblastním soutěži sk. D
 
***kategorie dospělí***
TK Milo Olomouc "A"- 3. místo v Oblastním přeboru sk. B
TK Milo Olomouc "B"- 3. místo v Oblastním soutěži sk. C
TK Milo Olomouc "C"- 5. místo v Oblastním soutěži sk. C

 

 

 

Nejlépe umístění hráči našeho klubu v mládežnických kategoriích na žebříčku ČTS v r. 2021:
 
 

 

Nejlepší mladší žákyně:    Barbora Smékalová (KŽ 6. / CŽ 35.)

Nejlepší mladší žák:    Vítek Pajer (KŽ 25. / CŽ 131.)

Nejlepší starší žákyně:   Sára Hartingerová (KŽ 8. / CŽ 83.)

Nejlepší starší žák:    Jan Spáčil (KŽ 6. / CŽ 38.)

Nejlepší dorostenka:    Eliška Ticháčková (KŽ 10. / CŽ 59.)

Nejlepší dorostenec:    Adam Řehák (KŽ 36. / CŽ 200.)

 
 
 
Umístění družstev TK MILO OLOMOUC v soutěžích družstev pořádaných SmTS v roce 2018:

kategorie babytenis:

TK Milo Olomouc "A" -  2. místo v Oblastní soutěži 1. tř. sk. D
TK Milo Olomouc "B" - 4. místo v Oblastní soutěži 1. tř. sk. D

kategorie mladší žactvo:

TK Milo Olomouc "A" - 2. místo v Oblastním přeboru, sk. B

TK Milo Olomouc "B" - 1. místo v Oblastním soutěži 1. tř. sk. A, a tedy postup

TK Milo Olomouc "C" - 1. místo v Oblastním soutěži 2. tř. sk. B, a tedy postup

kategorie starší žactvo:

TK Milo Olomouc "A" - 1. místo v Oblastním přeboru sk. B, a tedy postup do nejvyšší soutěže

TK Milo Olomouc "B" - 3. místo v Oblastním přeboru sk. B

kategorie dorost:

TK Milo Olomouc "A" - 1. místo v Oblastním přeboru sk. B, a tedy postup do nejvyšší soutěže

TK Milo Olomouc "B" - 8. místo v Oblastním přeboru sk. B, zn. sestup

kategorie dospělí:

TK Milo Olomouc "A"- 5. místo v Severomoravské divizi

TK Milo Olomouc "B" - 6. místo v Oblastní přeboru sk. B

 

Umístění družstev TK MILO OLOMOUC v soutěžích družstev pořádaných SmTS v roce 2017:

kategorie babytenis:

TK Milo Olomouc "A" -  8. místo v Oblastním přeboru sk. B (nejvyšší soutěž), a tedy sestup

TK Milo Olomouc "B" - 4. místo v Oblastní soutěži 1. tř. sk. D

kategorie mladší žactvo:

TK Milo Olomouc "A" - 8. místo v LIZE O putovní pohár prezidenta ČTS (nejvyšší soutěž), a tedy sestup

TK Milo Olomouc "B" - 5. místo v Oblastním přeboru 1. tř. sk. B

kategorie starší žactvo:

TK Milo Olomouc "A" - 7. místo v Kadet tour o pohár prezidenta ČTS (nejvyšší soutěž)

TK Milo Olomouc "B" - 1. místo v Oblastní soutěži 1. tř. sk. C, a tedy postup

kategorie dorost:

TK Milo Olomouc "A" - 4. místo v Oblastním přeboru sk. B

TK Milo Olomouc "B" - 2. místo v Oblastním přeboru sk. B

kategorie dospělí:

TK Milo Olomouc - 1. místo v Oblastní soutěži sk. C, a tedy postup

 

 

Umístění mládežnických družstev TK MILO OLOMOUC v soutěžích družstev pořádaných SmTS v roce 2016:

kategorie babytenis:

TK Milo Olomouc "A" -  2. místo v Oblastním přeboru sk. B (nejvyšší soutěž)

TK Milo Olomouc "B" - 1. místo v Oblastní soutěži 2. tř. sk. B, a tedy postup

kategorie mladší žactvo:

TK Milo Olomouc "A" - 6. místo v LIZE O putovní pohár prezidenta ČTS (nejvyšší soutěž)

TK Milo Olomouc "B" - 8. místo v Oblastním přeboru sk. B, a tedy sestup

kategorie starší žactvo:

TK Milo Olomouc "A" - 4. místo v Kadet tour o pohár prezidenta ČTS (nejvyšší soutěž)

TK Milo Olomouc "B" - 3. místo v Oblastní soutěži 1. tř. sk. D

kategorie dorost:

TK Milo Olomouc "A" - 4. místo v Oblastním přeboru sk. B

TK Milo Olomouc "B" - 1. místo v Oblastní soutěži sk. C, a tedy postup

 

 

____

 

Umístění mládežnických družstev TK MILO OLOMOUC v soutěžích družstev pořádaných ČTS v roce 2015:

kategorie babytenis:

TK Milo Olomouc "A" -  1. místo v Oblastní soutěži 1. tř. sk. C, a tedy postup do Oblastního přeboru

TK Milo Olomouc "B" - 6. místo v Oblastní soutěži 2. tř. sk. B

kategorie mladší žactvo:

TK Milo Olomouc "A" - 3. místo v LIZE O putovní pohár prezidenta ČTS

TK Milo Olomouc "B" - 6. místo v Oblastním přeboru sk. B

kategorie starší žactvo:

TK Milo Olomouc "A" - 2. místo v Oblastním přeboru sk. B

TK Milo Olomouc "B" - 3. místo v Oblastní soutěži 2. tř. sk. B

kategorie dorost:

TK Milo Olomouc - 1. místo v Oblastním přeboru sk. B, a tedy postup do Ligy Junior Tour

 


Kontakt

TK Milo Olomouc

Na střelnici 37
779 00 Olomouc


Nafukovací hala v areále 1:
772 721 581
(rezervace)

Správce v areálu I:
772 721 580

Správce v areálu II:
772 721 581

Badminton:
728 071 720

Telefon na účetní:
776 679 095