16.10.2015 19:43

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu

Vážené členky a vážení členové TK Milo Olomouc,

 

dovoluji si Vás srdečně pozvat k jednání mimořádné valné hromady TK Milo Olomouc, kterou svoláváme na pondělí 9. listopadu 2015. Jednání valné hromady se bude konat v restauraci Best Sportcentra, Dolní Hejčínská 36, od 18:30. Před zahájením vlastního jednání VH budou oceněni hráčky a hráči, kteří reprezentovali TK Milo Olomouc v soutěžích družstev.

Program jednání VH:

1) Zahájení, volba komisí valné hromady

2) Změna stanov TJ Milo Olomouc (v důsledku nového Občanského zákoníku – transformace  

    občanského sdružení na spolek)

2) Stručné představení a projednání plánů výkonného výboru na rok 2016

3) Projednání žádosti o prodej pozemku o rozměru 115,-m2 u areálu 2.

4) Projednání možnosti pořízení nafukovací haly (způsob financování)

5) Návrh usnesení

6) Závěr

 

Návrh nových stanov TJ Milo Olomouc je k dispozici zde: stanovy_TJ_MILO_spolek.pdf (351954) a nejpozději dva týdny před konáním valné hromady bude k dispozici v tištěné podobě v kanceláři klubu.

 

za výkonný výbor

Mgr. Jiří Hrabal, Ph.D.

předseda TK Milo Olomouc

—————

Zpět


Kontakt

TK Milo Olomouc

Na střelnici 37
779 00 Olomouc


Nafukovací hala v areále 1:
772 721 581
(rezervace)

Správce v areálu I:
772 721 580

Správce v areálu II:
772 721 581

Badminton:
728 071 720

Telefon na účetní:
776 679 095