12.06.2019 22:22

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu

Výbor TK MILO OLOMOUC Vás zve na mimořádnou valnou hromadu tenisového klubu, která se bude konat  ve  čtvrtek  27. června 2019 od 18.00 hodin – sportovní sál budovy ARX (Střední Novosadská 48, 779 00 Olomouc).

 

Jednání se bude řídit následujícím programem:

1. Zahájení

2. Volba komisí /mandátová, návrhová/

3. Představení projektu o přestavbě dvorců č. 2 a 3 na provrch classic clay

4. Hlasování o smlouvě o zápůjčce

5. Volba delegátů na mimořádnou VH TJ Milo Olomouc

6. Přestávka

7. Návrh usnesení

8. Závěr jednání

                                                          

 

 

Za výbor TK Milo Olomouc

Mgr. Jiří Hrabal, Ph.D.

předseda TK Milo Olomouc

—————

Zpět


Kontakt

TK Milo Olomouc

Na střelnici 37
779 00 Olomouc


Nafukovací hala v areále 1:
772 721 581
(rezervace)

Správce v areálu I:
772 721 580

Správce v areálu II:
772 721 581

Badminton:
728 071 720

Telefon na účetní:
776 679 095