22.02.2017 17:19

Pozvánka na valnou hromadu TJ Milo Olomouc

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU TJ MILO OLOMOUC, z.s.

Vážení členové TJ MILO Olomouc, z.s.
dovoluji si Vás srdečně pozvat k jednání valné hromady TJ MILO Olomouc, z.s., kterou svoláváme na pondělí 27. března 2017. Jednání valné hromady se bude konat ve zrekonstruovaném víceúčelovém sportovním sále TJ MILO Olomouc, v ulici na Střední Novosadské 48 od 18:00.

Program jednání VH:
1) Zahájení
2) Schválení programu Valné hromady TJ MILO Olomouc, z.s.
3) Návrh a volba komisí (volební, mandátová, návrhová)
4) Zpráva mandátové komise
5) Kontrola usnesení z VH ze dne 21.3.2016
6) Zpráva o činnosti TJ MILO Olomouc, z.s. (předseda TJ)
7) Zpráva revizní komise (předseda revizní komise)
8) Zpráva o činnosti jednotlivých oddílů a odboru TJ MILO Olomouc, z.s.
9) Návrh rozpočtu TJ MILO Olomouc, z.s. na r. 2017
10) Schvalování smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání – TJ MILO Olomouc, z.s. (pronajímatel), Blackster s.r.o. (nájemce)
11) Volba členů do výkonného výboru TJ a revizní komise
12) Diskuse
13) Návrh usnesení VH
14) Hlasování a schválení plánu činnosti na r. 2017
15) Závěr

Tomáš Růžička
TJ MILO Olomouc, z.s.

—————

Zpět


Kontakt

TK Milo Olomouc

Na střelnici 37
779 00 Olomouc


Nafukovací hala v areále 1:
772 721 581
(rezervace)

Správce v areálu I:
772 721 580

Správce v areálu II:
772 721 581

Badminton:
728 071 720

Telefon na účetní:
776 679 095