04.02.2019 19:34

Pozvánka na valnou hromadu TK Milo Olomouc

Výbor TK MILO OLOMOUC zve členy tenisového klubu na valnou hromadu, která se bude konat  v  pondělí  4. března 2019 od 18.00 hodin v restauraci BEST SPORTCENTRA (Dolní hejčínská 1194/36, 779 00 Olomouc).

 

Jednání se bude řídit následujícím programem:

1. Zahájení

2. Volba komisí /mandátová, návrhová/

3. Zpráva o sportovní činnosti, ocenění nejlepších hráčů

4. Referát o rekreačním tenise

5. Zpráva o hospodářské činnosti

6. Hlasování o smlouvě o směně pozemků (statutární město Olomouc – TJ Milo Olomouc z.s.)

7. Hlasování o dohodě o ukončení nájemní smlouvy s Petrem Kotsopoulosem (Cafe centro) a o uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání se stávajícím provozovatelem Lukášem Rábem

8. Hlasování o převodu Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání za stávajících podmínek z Blackster s.r.o. na Badminton Akademie Olomouc z.s.

9. Volba delegátů na VH TJ Milo Olomouc

10. Diskuze

11. Přestávka

12. Návrh usnesení

13. Závěr jednání

 

Za výbor TK Milo Olomouc

Mgr. Jiří Hrabal, Ph.D.

předseda TK Milo Olomouc

 

 

Texty smluv budou zaslány členům klubu na email nejpozději do 20. února 2019. Také budou k dispozici v kanceláři klubu - areál I.

—————

Zpět


Kontakt

TK Milo Olomouc

Na střelnici 37
779 00 Olomouc


Nafukovací hala v areále 1:
772 721 581
(rezervace)

Správce v areálu I:
772 721 580

Správce v areálu II:
772 721 581

Badminton:
728 071 720

Telefon na účetní:
776 679 095