30.11.2016 21:24

Pronájem sportovní haly

Tělovýchovná jednota Milo Olomouc nabízí od 1. 1. 2018 k pronájmu sportovní halu včetně zázemí (šatny, sprchy, WC). Jedná se o stavbu bez čp/če občanské vybavenosti stojící na pozemcích 1683 a 1684 v kat. úz. Nová ulice, obec Olomouc (ul. Na Střelnici), v níž se v současné době provozuje badminton. Předpokládaná doba pronájmu je 5-10 let.

Podmínky pronájmu:

1) účel nájmu: provozování sportovní činnosti

2) minimální výše nájmu: 700 000,-Kč ročně + energie

Zájemci o pronájem mohou své nabídky adresovat na mail: tenismilo@gmail.com, a to nejpozději do 2. ledna 2017. Následně budou vyzváni ke schůzce s vedením tenisového klubu k představení svých projektů.

 

Za výkonný výbor TK Milo Olomouc

Jiří Hrabal

—————

Zpět


Kontakt

TK Milo Olomouc

Na střelnici 37
779 00 Olomouc


Nafukovací hala v areále 1:
772 721 581
(rezervace)

Správce v areálu I:
772 721 580

Správce v areálu II:
772 721 581

Badminton:
728 071 720

Telefon na účetní:
776 679 095