Účel TTCM:

Podpora talentované mládeže TK Milo Olomouc spočívající ve zlepšení podmínek tréninkové činnosti (včetně finanční dotace hráčů).

Podmínky přijetí hráče do TTCM:

1) Členem TTCM se může stát hráč do 18 let registrovaný u ČTS za TK Milo Olomouc, který se v rámci svého ročníku umístil na žebříčku ČTS do 35. místa, a to ve své věkové kategorii (mladší žactvo, starší žactvo a dorost) nebo v kategorii o jednu věkovou úroveň vyšší než je ta, do níž hráč svým věkem náleží. V případě hráčů, kteří vstupují do kategorie mladších žáků z kategorie babytenis, bude členství v TTCM nabídnuto až 2 hráčům, a to podle výběru a rozhodnutí Rady TTCM. Stejně tak Rada TTCM rozhodne o členství v TTCM až pro dva hráče, kteří budou reprezentovat TK Milo Olomouc v kategorii babytenis v soutěžích družstev pořádaných ČTS či SmTS.

2) Za hráče, který se stává z vlastní vůle členem TTCM, podepisuje jeho zákonný zástupce se statutárními zástupci TJ Milo Olomouc, z.s. smlouvu o hráčově finanční podpoře ze strany TTCM. Hráč podporovaný TTCM se smluvně zavazuje, že v roce, kdy je jeho tréninková činnost dotována ze strany TTCM, bude registrován u ČTS jako hráč TK Milo Olomouc a reprezentovat TK Milo Olomouc v soutěžích družstev pořádaných SmTS či ČTS, stejně jako v následujících třech letech. Hostovat v jiném klubu v těchto 3 letech, kdy je hráč smluvně vázán v TTCM, může hráč pouze na žádost či se svolením rady TTCM a se svolením výkonného výboru TK Milo Olomouc. V případě přestupu hráče do jiného klubu v těchto 3 letech musí hráč vrátit dotaci TTCM – pro první rok v plné výši, pro druhý rok 50%, pro třetí rok 25%. Tato částka nemá co do činění s částkou, která je hrazena klubu za přestup dle tabulkových hodnot vydaných ČTS.

Závazky TTCM vůči členům/hráčům:

TTCM se zavazuje zajistit hráčům 1) tréninkové prostory, 2) kvalifikované trenéry, 3) finanční příspěvek odpovídající umístění hráče na žebříčku ČTS a ročnímu rozpočtu TTCM, 4) úhradu ročních členských poplatků v TK Milo Olomouc.

Závazky členů/hráčů vůči TTCM:

Hráč se zavazuje 1) účastnit se soutěží družstev pořádaných SmTS a ČTS v barvách TK Milo Olomouc a co nejlépe reprezentovat klub jak svými sportovními výkony, tak svým řádným chováním (jak na dvorci, tak mimo něj) v duchu fair play, 2) dbát veškerých pokynů pověřeného trenéra, dodržovat tréninkový plán a účastnit se všech dohodnutých tréninků (včetně kondice a rehabilitace), a to s plným nasazením.

 

Hlavní partner TTCM:


Kontakt

TK Milo Olomouc

Na střelnici 37
779 00 Olomouc


Nafukovací hala v areále 1:
772 721 581
(rezervace)

Správce v areálu I:
772 721 580

Správce v areálu II:
772 721 581

Badminton:
728 071 720

Telefon na účetní:
776 679 095