Historie klubu

Tenisový oddíl Milo Olomouc navazuje na tradici nejstaršího Olomouckého klubu SK Olomouc. Ten vznikl ze studentského kroužku českého gymnázia a české reálky v roce 1910.

1. října 1912

klub o 38 členech zapsán do spolkového rejstříku pod č. 349.

ustavující valná hromada se konala 23.11.1912 v České besedě Národního domu.

1913

u Klášterního hradiska na vzdálenějším břehu řeky Moravy zbudovány 4 tenisové dvorce.

1920

do výboru zvolen Josef Ander, pozdější významný mecenáš olomouckého tenisu a sportu vůbec.

1925

uspořádán 1. ročník turnaje o mistrovství Olomouce.

1929

klub složen z fotbalového, hokejového a lawn tenisového odboru.

1932

20. výročí trvání klubu, SK Olomouc sklízel řadu vítězství v mistrovství Středomoravské župy a mnohonásobné úspěchy v mistrovství Olomouce.

1934

v Olomouci již vybudováno 10 klubů s celkovým počtem 51 dvorců.

1936

na dvorcích SK Olomouc startoval i král komiků a známý sportsmen Vlasta Burian a daviscupový reprezentant Josef Síba, kteří společně vyhráli čtyřhru.

1937

jméno klubu změněno na SK Olomouc ASO a začátek budování velkého a krásného sportovního areálu Josefa Andra v místech dnešního fotbalového stadionu SK Sigma.

1939

zahájen provoz na 5 nových tenisových dvorcích Androva Stadionu.

zvýšena péče o mládež pod vedením profesionálního trenéra J. Dočkala (1898 – 1.1.1982), který vychoval před i po druhé světové válce řadu olomouckých tenistů.

1940

počet členů tenisového odboru činil 200 a 80 juniorů a dorostenců.

uspořádána exhibice, které se zúčastnil i Fr. Drobný (vítěz Wimbledonu 1937).

poprvé zahájena i zimní příprava tenistů v tělocvičně tribuny Androva stadionu.

1944, 1945

první významnější úspěchy v individuálních výkonech našich juniorů – vítězství Kunstfelda a Jana Svobody na Pardubické juniorce.

Ani ve válečné době se tedy tenis v Olomouci úplně neodmlčel, mnohem složitější doba čekala olomoucký a nejen olomoucký tenis po válce. Ale ani ve složité poválečné době, kdy byl po změně režimu tenis považován za kapitalistický sport, se tenis na Andrově stadionu později přejmenovaném na stadion Míru nepřestal hrát. Jen názvy měnil klub až příliš často, jak můžeme vidět ze záznamu z oddílové kroniky:
SK Olomouc (1921) → SK ASO Olomouc (1937) → Sokol KNV Olomouc (1951) → MEZ Olomouc (1953) → Baník Olomouc (1954) → TJ Dynamo Spoje Olomouc (1956) → TJ Sokol Spoje Olomouc (1969) → TJ Sokol Milo Olomouc (1976) → TJ Milo Olomouc (1985)

I přes všechny negativní vlivy padesátých let se v klubu podařilo soustředit nejlepší olomoucké hráče a funkcionáře a dosahovat řadu sportovních úspěchů.

1955

první významnější úspěch v soutěži družstev dospělých – postup do celostátní II.ligy, které se účastnili se střídavými úspěchy až do konce šedesátých let.

duší oddílu v těchto letech byl obětavý funkcionář a organizátor Vlastimil Kouřil, zakladatel tradičního turnaje O hanácký pohár a ředitel patnácti ročníkůcelostátního výběrového turnaje nejlepších juniorů a juniorek ČSSR, kterého se účastnila řada pozdějších československých reprezentantů Galeova Davisova poháru mezi jinými i Jan Kodeš, Martina Navrátilová a také Ivan Lendl.

1957

družstvo dorostu přeborníkem Moravy a v boji o titul mistra ČSR skončilo na 3. místě.

poprvé uspořádán brzy celorepublikově známý turnaj mužů a žen O putovní hanácký pohár.

1958

vítězi druhého ročníku O hanácký pohár se stali Lendlová a Korda, pozdější významné osobnosti českého tenisu.

1959

Hanáckého poháru se zúčastnil a vítězem se stal i nejlepší československý tenista let 1952 – 1966 Jiří Javorský, v roce 1960 i výborný tenista a hokejový reprezentant Vladimír Zábrodský,

A-družstvo dospělých posíleno o Jaroslava Jelínka, dvojnásobného vítěze Pardubické Juniorky ve dvouhře 1954, 1956; čtyřnásobného vítěze čtyřhry, dvojnásobného vítěze smíšené čtyřhry 1955, 1957; reprezentanta ČSR v Galeově poháru 1956, 1957, 1958; reprezentanta ČSR v Davisově poháru 1957; dvojnásobného účastníka juniorského Wimbledonu v letech 1956, 1957.

postavena tribuna u ústředního dvorce s kapacitou 800 míst.

1966

rozšířena klubovna o přístavbu pánských šaten a vybudována odrazová stěna pro trénink dětí a mládeže.

1976

dokončeny dva nové dvorce a tím zvýšen počet dvorců na stadionu Míru na 7.

návrat A-družstva dospělých do II. celostátní ligy.

1977

započata výstavba další odrazové stěny a dvou pálkových dvorců.

1982

13letý Petr Vrba, reprezentant ČSSR, postoupil na mistrovství Evropy do čtvrtfinále, vicemistr přeboru ČSSR ve dvouhře i ve čtyřhře.

A-družstvo dospělých sestoupilo až do krajské soutěže.

kladem tohoto období byla zvýšená aktivita v budování areálu a již koncem roku bylo zahájeno budování nové klubovny, šaten a sociálního zařízení za podpory předsedy TJ Milo Olomouc JUDr, Jana Špilháčka, předsedy tenisového oddílu Ing, Jana Zichy, RNDr. Stanislava Dočkala, RNDr. Josefa Tesaříka, Ludvíka Popelky, Ctibora Rychlého a ostatních členů i rodičů mládeže, kteří zde odpracovali bezpočet brigádnických ho­din.

1983

zahájena výstavba kryté tenisové haly.

1984

14letá Sylva Podlahová – Štefková se stala přebornicí ČSR ve dvouhře i ve čtyřhře starších žákyň.

Bronislava Jarkovská, naše úspěšná veteránka, skončila na 3. místě v Masters.

1985

zahájen provoz v nové klubovně a dostavěna hala.

v důsledku stavby fotbalové tribuny TJ Sigma, byl nutný přesun všech 7 dvorců o malý kousek hlouběji do Aso parku a náhradou se podařilo získat navíc ještě 14 nových dvorců v novém areálu přes ulici naproti spartakiádního stadionu.

budovatelské změny v obou areálech s sebou přinesly i růst sportovní výkonnosti a příliv nových hráčů a družstvo dospělých opět postoupilo do II. celostátní ligy.

Sylva Podlahová – Štefková se stala přebornicí ČSSR ve čtyřhře dorostenek do 16ti let.

1987

dokončeno 12 dvorců v novém areálu včetně chodníků, příjezdových cest, 50 m dlouhé odrazové stěny a asfaltového hřiště pro děti.

zahájena výstavba dvou centrálních dvorců s tribunami.

1988

v dlouhé historii klubu pravděpodobně nejúspěšnější rok, neboť A-družstvo dospělých poprvé postoupilo do I. národní ligy.

v TO TJ Milo je poprvé pořádán celostátní turnaj veteránů, který v kategorii žen vyhrála Jiřina Nožířová a v kategorii můžů se na 2. příčce umístil Otto Nožíř.

Bronislava Jarkovská se stala vícemistriní ČSSR, v Masters první a ziskem 1225 bodů se stala vítězkou Velké ceny veteránů ČSSR.

v zimní sezoně se hrál na „Mile“ první halový turnaj v Olomouci.

historický úspěch Sylvy Podlahové-Štefkové, která vyhrála turnaj v Salermu, zařazený do světové Grand prix, dnes trenérka I. třídy v TO TJ Milo Olomouc.

1989

tento zlomový revoluční rok nalezl olomoucký tenis na „Mile“ ve vynikající kondici, A-družstvo dospělých se udrželo v I. národní lize (1 bod od postupu) a B-družstvo dospělých sestavené především z juniorů postoupilo do II. celostátní ligy.

12letý mladší žák Marek Rychlý se stal přeborníkem ČSR ve dvouhře i ve čtyřhře a v historii klubu posledním přeborníkem ČSSR před jejím následným rozdělením, dnes trenér I. třídy a funkcionář v TJ a TO Milo Olomouc.

1990

A-družstvo dospělých postoupilo až do celostátní extraligy, avšak hned následující sezonu sestoupilo do I. národní ligy, které se účastnilo až do roku 1995 stejně jako II. ligové B-družstvo dospělých, jež bylo v témže roce zrušeno.

1996 – 2003

toto období až do roku 2003 charakterizují spíše pokračující neúspěchy s jen občasnými úspěchy, a to i přesto, že tenisový oddíl byl často doplňován o posily z jiných oddílů.

Za družstvo dospělých TO TJ Milo Olomouc hostoval i Radek Štěpánek, dnes jeden z nejlepších hráčů světa a Adriana Gerši, několikanásobná reprezentantka ČR a Fed cupu.

S postupujícím časem se v nových podmínkách stále více ukazovalo, jak těžké bude, zejména finančně, udržet tak vysokou sportovní úroveň, navíc v těsném sousedství svazem a městskými představiteli podporovaných tenisových gigantů TK Přerov a TK Prostějov.

V roce 2006 bylo zmodernizováno restaurační zařízení Cafe Centro v areálu 1.

....

2013

proběhla rekonstrukce šaten v areálu 1.


Kontakt

TK Milo Olomouc

Na střelnici 37
779 00 Olomouc


Nafukovací hala v areále 1:
772 721 581
(rezervace)

Správce v areálu I:
772 721 580

Správce v areálu II:
772 721 581

Badminton:
728 071 720

Telefon na účetní:
776 679 095