Podmínky trénování závodních hráčů mládežnických kategorií pro obd. letní sezóny 2020

● Organizací tréninkového plánu závodních hráčů je klubem pověřena šéftrenérka SIMONA RÝDEL (Kontakty: tel. 777 084 201; mail: simonarydel@centrum.cz).

 

Závodní hráči TK Milo Olomouc mohou využít pevného tréninkového plánu klubu, který bude trvale rezervovaný v klubovém rezervačním systému.

Do pevného tréninkového plánu mohou být zařazeni pouze hráči, kteří jsou registrovaní u ČTS za TK Milo Olomouc nebo jsou uvedeni jako „hostující hráči“ na soupiskách družstev TK Milo Olomouc pro příslušný rok.

Tréninkový plán (tj. počet a rozvrh tréninkových jednotek, forma tréninku) bude stanoven po dohodě s hráčem/rodiči hráče, individuálním trenérem hráče a osobou pověřenou organizací tréninkového plánu, kterým je t.č. šéftrenér klubu Jan Perůtka.

(Individuálního trenéra si hráč/rodiče hráče volí po dohodě s šéftrenérem klubu.)

Za pevnou rezervaci a pronájem kurtu za tréninkovou jednotku uvedenou v pevném tréninkovém plánu závodní hráči neplatí poplatky, jsou-li členové TK Milo Olomouc (mají uhrazeny členské poplatky na daný rok).

 

Cena jedné tréninkové jednotky s trenérem (60min) je:

Počet hráčů na dvorci:

Člen klubu (uhrazený roční členský poplatek)

Nečlen klubu

1

400,-Kč

550,-Kč

2

250,- Kč/1 os.

350,-Kč/1 os.

3

200,-Kč/1 os.

250,-Kč/1 os.

4

150,- Kč/1 os.

200,-Kč/1 os.

Úhrada za individuální tréninky probíhá následně vždy po 1 měsíci v rámci smluveného období, tj. a) začátek sezóny – konec června, b) začátek září – konec sezóny.

Neúčast hráče na individuálním tréninku musí být omluvena u příslušného trenéra (osobně či telefonicky) nejpozději do 9:00 v den, v němž se tréninková hodina koná. Pokud k řádné omluvě nedojde, hráči bude zaúčtována tréninková hodina v plné výši.

Úhrada za skupinové tréninky (ve dvou či více hráčích na dvorci) probíhá před smluveným obdobím: a) začátek sezóny – konec června, b) začátek září – konec sezóny, a to nejpozději vždy do sedmi dní po zahájení tréninkového období.

V případě neúčasti hráče na skupinovém tréninku se částka za promeškanou tréninkovou hodinu nevrací. Pouze v případě, že se hráč nebude moci z nepředpokládaných důvodů (nemoc apod.) účastnit smluveného tréninku 14 dní a déle, bude způsob náhrady řešen individuálně (např. formou náhradních hodin či vrácením příslušné částky).

V případě nemožnosti konání tréninku z důvodu špatného počasí či nepřítomnosti trenéra bude tréninková hodina nahrazena nebo příslušná částka hráči vrácena.

● Veškeré platby za trénování budou hrazeny klubu (nikoli trenérům), a to:

            1) bankovním převodem 35-7157740287/0100 (preferovaná možnost)

            2) hotově účetní klubu ing. Romaně Koutné (tel. 776 679 095)

            (Termíny plateb budou stanoveny po dohodě s účetní klubu.)

 

● Závodní hráč, který je členem klubu, má k dispozici 12 volných hodin týdně pro rezervace kurtu jako každý člen TK MILO:

po–pá (8–16h):        5 hracích jednotek
po–pá (16–20h):      3 hrací jednotky
so–ne:                        4 hrací jednotky

Rezervace probíhá standardně přes klubový rezervační systém. Jako členové klubu navíc mohou závodní hráči hrát na dvorci kdykoli, není-li dvorec obsazen rezervací.

● Talentovaným hráčům, kteří se ve věkových kategorií od mladšího žactva po dorost umístí na žebříčku do 35. místa v ročníku ve své či nejbližší věkově starší kategorii, bude klubem nabídnuta finanční podpora pro trénování prostřednictvím TTCM. 

Podmínky trénování v rámci tenisové školičky pro obd. letní sezóny 2020

● Organizací tenisové školičky je pověřena šéftrenérka Simona Rýdel (777 084 201).

 

Cena jedné tréninkové jednotky s trenérem (60min) je:

Počet hráčů na dvorci:

Cena za 1 osobu:

1

500,-Kč

2

275,-Kč

3

200,-Kč

4

150,-Kč

 

Úhrada za individuální tréninky probíhá následně vždy po 1 měsíci v rámci smluveného období, tj. a) začátek sezóny – konec června, b) začátek září – konec sezóny.

Neúčast hráče na individuálním tréninku musí být omluvena u příslušného trenéra (osobně či telefonicky) nejpozději do 9:00 v den, v němž se tréninková hodina koná. Pokud k řádné omluvě nedojde, hráči bude zaúčtována tréninková hodina v plné výši.

Úhrada za skupinové tréninky (ve dvou či více hráčích na dvorci) probíhá úhrada před smluveným obdobím: a) začátek sezóny – konec června, b) začátek září – konec sezóny.

V případě neúčasti hráče na skupinovém tréninku se částka za promeškanou tréninkovou hodinu nevrací. Pokud bude neúčast ohlášena u příslušného trenéra (osobně či telefonicky) nejpozději 24 hodin před zahájením tréninkové hodiny, trenér se pokusí nalézt možnost náhrady, náhradní tréninkové hodiny však klub negarantuje. Nedojde-li k řádné omluvě, hráči bude zaúčtován podíl na tréninkové hodině v plné výši. Pouze v případě, že se hráč nebude moci z nepředpokládaných důvodů (nemoc apod.) účastnit smluveného tréninku 14 dní a déle, bude způsob náhrady řešen individuálně (např. formou náhradních hodin či vrácením příslušné částky).

V případě nemožnosti konání tréninku z důvodu špatného počasí či nepřítomnosti trenéra bude tréninková hodina nahrazena nebo příslušná částka hráči vrácena.

● Veškeré platby za trénování budou hrazeny klubu (nikoli trenérům), a to:

            1) bankovním převodem 35-7157740287/0100 (preferovaná možnost)

            2) hotově účetní klubu ing. Romaně Koutné (tel. 776 679 095)

            (Termíny plateb budou stanoveny po dohodě s účetní klubu.) 


Kontakt

TK Milo Olomouc

Na střelnici 37
779 00 Olomouc


Nafukovací hala v areále 1:
772 721 581
(rezervace)

Správce v areálu I:
772 721 580

Správce v areálu II:
772 721 581

Badminton:
728 071 720

Telefon na účetní:
776 679 095