USNESENÍ VALNÉ HROMADY TK MILO
ZE DNE 17.3.201
4


1) Valná hromada (VH) TK Milo Olomouc bere na vědomí zprávu výkonného výboru o hospodářské činnosti, zprávu o sportovní činnosti a zprávu o rekreačním tenisu za rok 2013.
 
2) VH bere na vědomí nový hrací řád TK Milo Olomouc.
 
3) VH schvaluje osvobození členů výkonného výboru TK od členských poplatků po dobu výkonu jejich funkce.
 
4) VH bere na vědomí delegáty TK nominované na jednání valné hromady TJ Milo Olomouc: Jiří Hrabal, Vojtěch Častulík, Kateřina Dorazilová, Ivo Paštika, Daniel Reich, Romana Koutná, Boris Janák, Tomáš Příhoda.


 

Znění usnesení schválil:

Mgr. Jiří Hrabal, Ph.D.

předseda TK Milo Olomouc