USNESENÍ VALNÉ HROMADY TK MILO OLOMOUC
ze dne 6.3.2017

  1. Valná hromada (VH) TK Milo Olomouc bere na vědomí zprávy výkonného výboru o sportovní činnosti, rekreačním tenise a hospodářské činnosti TK za rok 2016.
  2. VH schvaluje a doporučuje valné hromadě TJ Milo Olomouc k schválení smlouvu o pronájmu pevné haly v areálu č. 1 TK Milo Olomouc v předloženém znění.
  3. VH volí výkonný výbor TK Milo Olomouc ve složení: Vojtěch Častulík, Jiří Hrabal, Radek Janů, Daniel Reich, David Řehák, Leoš Viktorin
  4. VH bere na vědomí nominaci Ivy Polednové do revizní komise TJ Milo Olomouc.
  5. VH schvaluje tyto delegáty TK Milo Olomouc na valnou hromadu TJ Milo Olomouc konanou dne 27.3.2017: Vojtěch Častulík, Jiří Hrabal, Boris Janák, Radek Janů, Iva Polednová, Daniel Reich, David Řehák, Leoš Viktorin.

Znění usnesení schválil

Mgr. Jiří Hrabal, Ph.D.

předseda TK Milo Olomouc

7.3.2017