Usnesení VH 7_3_2022

 

Usnesení Valné hromady TK Milo Olomouc ze dne 7. 3. 2022

 

1)     Valná hromada TK Milo Olomouc /dále jen VH/ bere na vědomí zprávy výkonného výboru tenisového klubu /dále jen TK/ o sportovní činnosti, rekreačním tenise a hospodářské činnosti TK za rok 2021

 

2)     VH bere na vědomí plány výkonného výboru TK na rok 2022

 

3)     VH bere na vědomí nový ceník členských a hracích poplatků pro rok 2022

 

4)     VH bere na vědomí záměr o zřízení nové příjezdové cesty do areálu 2

 

5)     VH schvaluje a doporučuje VH Tělovýchovné jednoty Milo Olomouc ke schválení:

 

-        Dodatek č. 2 smlouvy se stávajícím nájemcem Pískomil s.r.o.

-        Dodatek č. 3 smlouvy se stávajícím nájemcem Pískomil s.r.o.

 

6)     VH schvaluje tyto delegáty TK Milo Olomouc na VH Tělovýchovné jednoty Milo Olomouc / konanou pravděpodobně dne 11.4.2022/:

 

-        Mgr. Jiří Hrabal, Ph.D.

-        Daniel Reich

-        JUDr. Leoš Viktorin

-        Simona Rýdel

-        Ing. Zdeněk Koutný

-        Ing. Romana Koutná

-        Petr Hirsch

-        Ing. Otakar Spáčil

-        náhradníci : Bc. Sylva Štefková, Jiří Havelka

 

7)     VH odsouhlasila návrh na změnu v řízení TJ Milo Olomouc, z.s. ve smyslu zavedení modelu předsednictví dle návrhu předsedy TK.

 

8)     VH na návrh členů valné hromady odmítla projednávat emailovou stížnost ing. Hrbáčka, protože se jedná o občanskoprávní spor, jehož řešení není v kompetenci VH, ani VV tenisového klubu.

 

Zapsal                                                                                       Znění usnesení schválil

Daniel Reich                                                                             Mgr. Jiří Hrabal, Ph.D.

                                                                                                 předseda TK MILO Olomouc

                                                                                                       8.3.2022