Usnesení VH 31_5_2021

 

Usnesení valné hromady TK MILO Olomouc ze dne 31.05.2021

 

  1. Valná hromada TK MILO Olomouc (dále jen VH) bere na vědomí zprávy výkonného výboru o sportovní činnosti, rekreačním tenise a hospodářské činnosti TK za rok 2020

 

  1. VH schvaluje a doporučuje valné hromadě TJ Milo Olomouc ke schválení smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti stezky a cesty v areálu č. 2 TK Milo Olomouc v předloženém znění.

 

  1. VH volí výkonný výbor TK MILO Olomouc ve složení: Mgr. Jiří Hrabal, Ph.D., Daniel Reich, Ing. Radek Janů, JUDr. Leoš Viktorin, Simona Rýdel

 

  1. VH bere na vědomí plány výkonného výboru na rok 2021-2025

 

  1. VH schvaluje tyto delegáty TK Milo Olomouc na valnou hromadu TJ MILO Olomouc konanou dne 22.6.2021: Jiří Hrabal, Daniel Reich, Radek Janů, Leoš Viktorin, Simona Rýdel, Petr Hirsch, Romana Koutná, Otakar Spáčil

Náhradníci: Sylva Štefková, Jiří Havelka, Michaela Janotová

 

 

 

                                                                                                       Znění usnesení schválil

                                                                                                       Mgr. Jiří Hrabal, Ph.D.

                                                                                                       Předseda TK MILO Olomouc

                                                                                                       31.5.2021