USNESENÍ VH TK MILO OLOMOUC ze dne 19.3.2018

 

I)

Valná hromada TK Milo Olomouc (VH) schvaluje kooptovanou členku výboru Simonu Rýdel jako řádnou členku výboru TK Milo Olomouc.

II)

VH bere na vědomí přednesenou zprávu o sportovní činnosti, rekreačním tenise a o hospodářské činnosti a rovněž předložené informace o smluvních vztazích klubu.

III)

VH vyjadřuje po vyslechnutí informací o záměrech a plánech investora souhlas s dalším jednáním výboru TK Milo Olomouc s tímto investorem o výstavbě montované haly s vědomím, že:

1)     investorem by byl podnikatelský subjekt, který by vystavěl a provozoval montovanou tříkurtovou tenisovou haly na pronajatém pozemku (bez nároku na jakoukoli exkluzivitu na výstavbu a provozování haly na pozemcích TJ Milo Olomouc);

2)     pronájem by byl v délce trvání 20 let;

3)     hala by byla situována v místě stávajících dvorců č. 13-15 v areále 2;

4)     výše nájmu by činila minimálně 200 000,-Kč + DPH;

5)     provozovatel by musel smluvně garantovat, že klubu umožní využití dvorců především dle potřeb trénování klubu;

6)     provozovatel by musel smluvně garantovat výši ceny za hrací jednotku pro hráče klubu a klubové trénování, vyjádřenou cenovým rozmezím, či percentuálně vyjádřenou slevou z ceny za hrací jednotku.

 

IV)

Valná hromada TK Milo Olomouc schvaluje jako delegáty TK Milo Olomouc na valnou hromadu TJ Milo Olomouc, která se bude konat 26.3.2018, tyto členy klubu: Jiří Hrabal, Boris Janák, Marie Janáková, Radek Janů, Daniel Reich, Simona Rýdel, Iva Polednová, Leoš Viktorin.

Náhradníci: Romana Koutná, Stanislav Vykydal