USNESENÍ VALNÉ HROMADY TK MILO OLOMOUC
ze dne 2.2.2014

  1. Valná hromada TK Milo Olomouc (VH) bere na vědomí:
  1. přednesené zprávy o sportovní činnosti, rekreačním tenise a o hospodářské činnosti
  2. předložené informace o plánované rekonstrukci 6 dvorců v areále č. 2
  3. předložené informace o smluvních vztazích klubu.

 

  1. VH schvaluje předloženou smlouvu o nájmu nemovitých věcí na dobu určitou, která má být uzavřena mezi TJ Milo Olomouc a spolkem Sport Centrum CZ.

 

  1. VH schvaluje tyto delegáty TK Milo Olomouc na valnou hromadu TJ Milo Olomouc:
    Jiří Hrabal, Kateřina Dorazilová, Ivo Paštika, Daniel Reich, Vojtěch Častulík, Romana Koutná, Boris Janák, Iva Polednová

 

Znění usnesení schválil

Mgr. Jiří Hrabal, Ph.D.

předseda TK Milo Olomouc

3.2.2015