Usnesení Valné hromady TK Milo Olomouc ze dne 2.3.2020

 

1)     Valná hromada TK Milo Olomouc /dále jen VH/ bere na vědomí zprávy výkonného výboru tenisového klubu /dále jen TK/ o sportovní činnosti, rekreačním tenise a hospodářské činnosti TK za rok 2019

 

2)     VH bere na vědomí plány výkonného výboru TK na rok 2020

 

3)     VH schvaluje odstoupení členky revizní komise Ivy Polednové a zároveň nástup nového člena revizní komise Petra Hirsche.

 

4)     VH schvaluje tyto delegáty TK Milo Olomouc na VH Tělovýchovné jednoty Milo Olomouc / konanou pravděpodobně dne 20.4.2020 /:

 

-        Mgr. Jiří Hrabal, Ph.D.

-        Daniel Reich

-        JUDr. Leoš Viktorin

-        Simona Rýdel

-        Ing. Radek Janů

-        Ing. Romana Koutná

-        Ing. Tomáš Růžička

-        Mgr. Ivana Polednová

náhradníci: Petr Hirsch, Mgr. Jan Perůtka, Ing. Otokar Spáčil


 

Zapsal Daniel Reich, schválil Jiří Hrabal.