Usnesení Valné hromady TK Milo Olomouc ze dne 4.3.2019

 

1)     Valná hromada TK Milo Olomouc /dále jen VH/ bere na vědomí zprávy výkonného výboru tenisového klubu /dále jen TK/ o sportovní činnosti, rekreačním tenise a hospodářské činnosti TK za rok 2018

 

2)     VH bere na vědomí plány výkonného výboru TK na rok 2019

 

3)     VH schvaluje a doporučuje VH Tělovýchovné jednoty Milo Olomouc ke schválení:

 

-        Smlouvu o směně pozemků mezi statutárním městem Olomouc a Tělovýchovnou jednotou Milo Olomouc

-        Dohodu o ukončení nájemní smlouvy s Petrem Kotsopoulosem /Café Centro/

-        Smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání se stávajícím provozovatelem Zmrzlinária Lukášem Rábem

-        Dohodu o převodu Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání /za stávajících podmínek/ z dosavadního nájemce firmy Blackster s.r.o. na Badminton Akademie Olomouc, z.s.

 

4)     VH schvaluje tyto delegáty TK Milo Olomouc na VH Tělovýchovné jednoty Milo Olomouc / konanou dne 25.3.2019/:

 

-        Mgr. Jiří Hrabal

-        Daniel Reich

-        JUDr. Leoš Viktorin

-        Simona Rýdel

-        Ing. Radek Janů

-        Ing. Marie Janáková

-        Ing. Boris Janák

-        Mgr. Ivana Polednová

náhradníci : Petr Hirsch, Romana Koutná